Activitats de formació  del curs 2012/13

Taller a centre. ESC Vall de Lord. Curs 2012/13