Sessió de presentació de recursos digitals al claustre de l'Escola Arrels II