Esquema per temes

 • PUBLISHER

  Microsoft Publisher és un programa que permet preparar amb molta facilitat treballs com fulletons, targetes, rètols, fulls informatius i almanacs, entre d'altres. Publisher dóna l'alternativa d'utilitzar models ja preparats (plantilles) les quals s'editen fàcilment, o de preparar el treball començant amb un full en blanc.

 • PREZI

 • PADLET

 • PINTEREST

 • EVERNOTE

  Evernote és una aplicació informàtica que permet l'organització personal mitjançant l'arxiu de notes i de gairebé qualsevol tipus d'informació. És un bon bloc de notes en el qual es pot guardar tot tipus d'informació conservant el seu format original: anotacions personals, fragments de pàgines web o blocs, adreces de correu electrònic, esquemes, imatges, vídeos o qualsevol altre contingut que es pugui copiar i enganxar.

 • UNITAG

  El codi QR (Quick Response Code, codi de resposta ràpida) és un sistema per emmagatzemar informació en una matriu de punts o un codi de barres bidimensional creat per la companyia japonesa Denso Wave, subsidiària de Toyota (1994). Per accedir a la informació continguda o encriptada en un QR-code és necessari un dispositiu digital de captura d'imatges (ex: càmera de fotos d'un mòbil, webcam...) i un programari específic lector de codis QR.

  Amb Unitag es poden generar codis QR personalitzats i atractius pels alumnes. Un cop entrem a l'aplicació, podem escollir quin contingut tindrà el QR: WebLink (lloc web), Text (text), Business Card (tarja de visita), Send an email (enviar e-mail), Geolocation (Geolocalizació), Send and SMS (enviar SMS), Phone (Número de telèfon), Calendar (Events), Wi-Fi network (dades de Wi-Fi). Podem personalizar el color del QR, inclús assignar-li un degradat de colors, l'aspecte, insertar un logo al mig. L'aplicació ens permet descarregar el QR i compartir-lo.

 • JCLIC