Notícies del lloc

Calendari escolar 2017-2018

 
Imagen de Webmaster Solsonès
Calendari escolar 2017-2018
de Webmaster Solsonès - miércoles, 7 de junio de 2017, 10:10
 

ORDRE ENS/108/2017, d'1 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7384/1616126.pdf