Una mica d'història

Breu resum històric de l'època. Web oficial de la Generalitat de Catalunya